VVE Uk & Puk - Gastouderopvang De Kikkertjes

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

VVE Uk & Puk

Methode Uk & Puk

Dit is Uk & Puk

Spelen is ontdekken! En spelen is groeien. Daarom staat spelen centraal in Uk & Puk. Alle activiteiten zijn geschikt voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Natuurlijk  draait het bij Uk & Puk niet om lesjes geven en lesjes leren. Uk & Puk leert babytjes, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden. Door actief bezig te zijn en lekker te spelen!

Puk tijdens de activiteiten
Puk is het knuffelvriendje dat centraal staat tijdens de activiteiten waarbij de kinderen nieuwe vaardigheden op kunnen doen. Bij elk thema biedt Uk & Puk verschillende soorten activiteiten: spel, een
themahoek, ontdekken, knutselen, voorlezen, eten en drinken, kring, expressie en bewegen.
Bijvoorbeeld bij het thema "Hatsjoe" is Puk een beetje stil en voelt zich niet lekker. Hij niest en hoest. Puk wordt ziek en de kinderen worden uitgedaagd om Puk te verzorgen. "Wat doe je als iemand ziek is?" (temperatuur opmeten, naar bed, naar de dokter, bloemetje of kaartje geven, fruit eten e.d.) Tijdens het binnen spelen verzorgen we zieke Puk en eventueel andere poppen, kinderen spelen dat ze ziek zijn of we gaan voor dokter spelen. Zo leren de kinderen spelenderwijs allerlei nieuwe woorden. Baby's onderzoeken een dokterskoffer. Ik benoem de spullen die ze uit de koffer pakken en er weer instoppen.  Bij het knutselen worden werkjes over het thema gemaakt, bijv. pleisters plakken op Pompom, die gevallen is. Een kleurplaat van een ambulance verven. Liedjes over ziek zijn worden gezongen. Er kan een uistapje gemaakt worden naar de apotheek of ziekenhuis e.d. Er worden boekjes over ziek zijn gelezen en herhaald voorgelezen. Kortom vanalles!!!

De tien thema's

Welkom Puk! - Knuffels - Hatsjoe! - Hoera, een baby! - Wat heb jij aan vandaag? - Regen - Dit ben ik! - Eet smakelijk! - Reuzen en kabouters - Oef, wat warm!

Het complete ontdekken, spelen en groeien
Uk & Puk is een totaalprogramma. De activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden en motorische en zintuiglijke vaardigheden.  Ook geeft  Uk & Puk de eerste rekenprikkels. Uk & Puk is gemaakt door Uitgeverij Zwijsen en de CED-Groep. Bij de ontwikkeling waren onder andere het Pedagogisch kader kindercentra 0 - 4 jaar en de Taallijn in de kinderopvang onze uitgangspunten.

Doorgaande lijn naar de basisschool
Uk & Puk werkt doelgericht aan doorgaande ontwikkelingslijnen voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Daardoor legt Uk & Puk een stevige basis voor het basisonderwijs. Met Uk & Puk groeien  ukken als vanzelf toe naar groep 1. Als extra steuntje in de rug is er voor bijna 4-jarigen het activiteitenthema: Ik  ga naar de basisschool.

De methode Schatkist, die op veel basisscholen in Zwijndrecht en omstreken voor kleuteronderwijs gebruikt wordt, is een verlengde van de methode Uk &Puk. Hierbij staat ook een  knuffevriendje centraal, namelijk Pompom, de grote broer van Puk.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu